Ako získať zľavu

Zľava pre zákazníka pri nákupe cez internetový obchod

10 % zľava

Táto zľava je poskytovaná každému zákazníkovi, registrovanému a nakupujúcemu prostredníctvom nášho internetového obchodu www.donbosco.sk, pričom zľava sa vzťahuje na väčšinu tovaru na internetovej stránke www.donbosco.sk, výnimky sú uvedené priamo pri konkrétnych tovaroch na www.donbosco.sk. Túto zľavu nie je možné uplatniť v kníhkupectvách Don Bosco, len pri nákupe cez internetový obchod.

Zľava pre predplatiteľa aktuálneho ročníka edície Viera do vrecka

12 % zľava

Zľava sa vzťahuje na nákupy v tom roku, na ktorý má predplatiteľ predplatenú edíciu Viera do vrecka. Zľavu je možné uplatniť len po uvedení evidenčného čísla predplatiteľa (oznamujeme ho predplatiteľovi a obvykle býva uvádzané aj na obale jednotlivých doručovaných čísiel edície). Túto zľavu je možné za uvedených podmienok uplatniť v kníhkupectvách Don Bosco, aj pri nákupe cez internetový obchod www.donbosco.sk.

Zľava pre člena saleziánskej rodiny

20 % zľava na knihy z Vydavateľstva DON BOSCO

15 % zľava na knihy z iných vydavateľstiev

rôzna zľava na ostatné tovary podľa informácií zverejnených na www.donbosco.sk

Táto zľava je poskytovaná riadne zapísaným členom saleziánskej rodiny na Slovensku (SDB, FMA, ASC, Exallievi, VDB, CDB, ADMA) po overení ich údajov v zozname členov v sídle Vydavateľstva DON BOSCO a následne sa vyznačí v informačnom systéme, aby bola automaticky poskytovaná pri nákupe cez internetový obchod www.donbosco.sk. Túto zľavu je možné uplatniť po preukázaní sa príslušným preukazom aj v kníhkupectvách Don Bosco.

Zľava pre farský/biskupský úrad, kňazský seminár, kláštor, rehoľný dom, alebo podobnú cirkevnú inštitúciu

15 % zľava na všetky knihy

rôzna zľava na ostatné tovary podľa informácií zverejnených na www.donbosco.sk

Zľava sa vzťahuje na nákupy na adresu farského/biskup­ského úradu, kňazského seminára, kláštora, rehoľného domu alebo podobnej cirkevnej inštitúcie pri nákupe cez internetový obchod www.donbosco.sk, pričom po registrácii treba na túto skutočnosť upozorniť a vyznačiť v informačnom systéme, aby bola automaticky poskytovaná pri nákupe cez internetový obchod www.donbosco.sk. Túto zľavu je možné uplatniť po preukázaní sa kňazským preukazom (celebretom), iným podobným dokladom, alebo na základe príslušného oblečenia aj v kníhkupectvách Don Bosco.

Iné zľavy

Množstevné zľavy
Ak plánujete mimoriadne vykonať väčší nákup, prosíme oslovte nás, skúsime Vám ponúknuť množstevnú zľavu.

Akciové zľavy

  • príležitostné zľavy (sviatky, výročia,…)
  • zľavy pri výpredajoch
  • iné akciové zľavy

O akciových zľavách informujeme najmä prostredníctvom stránky www.donbosco.sk, elektronickou poštou a primerane aj v kníhkupectvách Don Bosco. Zľavy je možné uplatniť na skoro všetok tovar, ak tomu tak nie je, je to uvedené priamo na internetovom obchode www.donbosco.sk pri konkrétnom tovare, kde je výška zľavy uvedená, resp. neuvedená, ak zľava nie je na predmetný tovar poskytnutá. Podmienkou poskytnutia zľavy je splnenie podmienok uvedených vyššie a registrácia zákazníka na internetovom obchode www.donbosco.sk, alebo prostredníctvom registračného formulára v niektorom z kníhkupectiev Don Bosco, ak to účel zľavy nevylučuje. Zľavy nie je možné kumulovať. Pri tovare, na ktorý sa zľava nevzťahuje, sa snažíme ponúknuť takú dobrú cenu, akú nám nákupné podmienky umožňujú.