O vydavateľstve

Vydavateľstvo DON BOSCO (VDB) je súčasťou saleziánskeho diela s osobitným poslaním šíriť evanjeliové hodnoty a dobro v podobe kvalitných a hodnotných kníh.

Vzniklo v roku 1994 v Bratislave. Publikačnou činnosťou sa zameriava na kresťanských čitateľov, rodičov, vychovávateľov, pedagógov, deti a mládež.

Od roku 2011 vydáva obľúbenú edíciu Viera do vrecka, ktorá je odpoveďou na potreby a požiadavky mnohých kresťanov, ktorí neraz márne hľadajú jasne formulované a atraktívne spracované odpovede na aktuálne otázky viery. Každý mesiac jedna brožúrka na aktuálnu tému.
VDB je od roku 2015 vydavateľom pracovných zošitov k učebniciam katolíckeho náboženstva pre 1. – 9. ročník základných škôl, resp. 1. – 4. ročník osemročných gymnázií.
V roku 2020 Vydavateľstvo DON BOSCO a eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí spojili sily a dohodli sa na vzájomnej spolupráci pri časopise REBRÍK a od 1. 7. 2020 tento časopis vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Rebrík je jediný časopis pre deti od 6 do 10 rokov na Slovensku, ktorý stojí na kresťanských hodnotách.
Vydavateľstvo tiež zabezpečuje výrobu a distribúciu časopisu pre saleziánsku rodinu Don Bosco dnes.
Medzi známejšie knižné tituly patrí edícia príbehov pre potešenie duše od talianskeho kňaza a saleziána Bruna Ferrera. Od prvého príbehu až po súčasnosť sa ich predalo viac ako 400 000 kusov.
Vydavateľstvo DON BOSCO sa od svojho vzniku venovalo aj vydávaniu časopisov. Časopisy pre mladých Svetlo a Čajka vystriedal v roku 2004 časopis AHA!, ktorý prestal vychádzať v roku 2010.
Od roku 2000 sa vydával v spolupráci s Katolíckym biblickým dielom a Konferenciou biskupov Slovenska jedinečný časopis Sväté písmo pre každého, projekt sa uzavrel v decembri v roku 2010. Toto dielo získalo cenu za kresťanský prínos do umenia Fra Angelica.
Významnejším titulom bola tiež kniha MISIA, ktorá získala ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska 2010. Misia opisuje sugestívne a dramatické príbehy slovenských saleziánov – misionárov, ako ich zachytil fotograf Alan Hyža a reportér Peter Kubínyi.

V posledných rokoch si svoju sympatiu získali tituly Tweetuj S BOHOM (súčasťou projektu je aj aplikácia), Sväté na zavolanie, knihy k 1. Svätému prijímaniu ako OTČE NÁŠ, DESATORO, ZDRAVAS´MÁRIA a VERÍM, téma exorcizmu od pátra Amortha, séria životopisov svätých, Vatikánska kuchárka či titul Čaro jednoduchého života.

Vydavateľstvo DON BOSCO pôsobilo aj v oblasti audiovizuálnej tvorby, zaoberalo sa dabingovými aktivitami súvisiacimi s tvorbou DVD filmov a dokumentov. Vydávaniu filmov so slovenským dabingom sa začalo venovať od roku 2008 so zámerom prinášať kvalitné a hodnotné filmy, zvlášť o živote svätých. Rozhodujúcou v tomto smere sa stala úzka spolupráca s talianskou produkčnou spoločnosťou Lux Vide (filmy Don Bosco, Svätý Peter, Mária Goretti, Klára a František, Svätý Augustín…). Od roku 2007 sa Vydavateľstvo DON BOSCO podieľalo aj na príprave televíznych relácií pre katolícku televíziu LUX. Relácia pre mladých Štúdio AHA! odpovedala na rôzne problémy mládeže. Relácia FilmiX nazerala na filmové novinky kresťanskou optikou, ponúkala tipy na hodnotné snímky a diváka sprevádzala aj históriou a zaujímavosťami zo sveta filmu.