Online formulár pre uplatňovanie práv dotknutých osôb v zmysle GDPR

Meno:
Priezvisko:
Spoločnosť:
E-mailová adresa:
Som: Návštevník web stránky
Uchádzač o zamestnanie
Obchodný partner
Zamestnanec
Iné
Žiadam o:
ŽIADAM prevádzkovateľa osobných údajov o PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM, ktoré sa ma týkajú, a to:
Potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ma týkajú, sú vami spracúvané
Poskytnutie kópie osobných údajov spracúvaných o mojej osobe
Poskytnutie podporných a vysvetľujúcich materiálov o nižšie uvedených:

Spôsob poskytnutia informácie o spracúvaní osobných údajov:
Zaslať na adresu
Zaslať e-mailom


Vyhlasujem, že som prečítal, porozumel a prijal Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.
Antispam: 1 + 2 =