O vydavateľstve

Vydavateľstvo DON BOSCO (VDB) vzniklo v roku 1994 v Bratislave. Publikačnou činnosťou sa zameriava najmä na mladých ľudí, rodiny, vychovávateľov a kresťanské spoločenstvá. Ponúka služby v oblasti výroby kníh a časopisov, predaja kníh prostredníctvom internetového obchodu a knižnú distribúciu po celom Slovensku. Okrem knižnej produkcie sa vydavateľstvo orientuje na vydávanie časopisov, pôsobí v oblasti audiovizuálnej tvorby, zaoberá sa dabingovými aktivitami súvisiacimi s tvorbou DVD filmov a dokumentov.

Medzi najúspešnejšie knižné tituly patrí edícia príbehov pre potešenie duše od talianskeho kňaza a saleziána Bruna Ferrera. Do roku 2010 sa ich predalo viac ako 200 000 kusov. Ďalšou úspešnou edíciou je edícia Doma, zameraná na populárne tituly o výchove detí aj témy na povzbudenie manželských vzťahov a riešenie problémov v manželstve. Dlhodobou stálicou medzi úspešnými titulmi je aj kniha slovenského kňaza Pavla Hudáka – Ďakujem, že si, ktorá je pre dospievajúcich mladých akýmsi návodom na čistý vzťah.

Vydávaniu filmov so slovenským dabingom sa vydavateľstvo Don Bosco začalo venovať od roku 2008 so zámerom prinášať kvalitné a hodnotné filmy, zvlášť o živote svätých. Rozhodujúcou v tomto smere sa stala úzka spolupráca s talianskou produkčnou spoločnosťou Lux Vide (filmy Don Bosco, Svätý Peter, Mária Goretti, Klára a František, Svätý Augustín…), ktorá sa v súčasnosti venuje predovšetkým výrobe hraných životopisných filmov o najvýznamnejších svätcoch Cirkvi.

Od roku 2007 sa Vydavateľstvo DON BOSCO podieľalo aj na príprave televíznych relácií pre katolícku televíziu LUX. Relácia pre mladých Štúdio AHA! odpovedala na rôzne problémy mládeže. Relácia FilmiX nazerala na filmové novinky kresťanskou optikou, ponúkala tipy na hodnotné snímky a diváka sprevádzala aj históriou a zaujímavosťami zo sveta filmu.

Vydávaniu časopisov sa Vydavateľstvo DON BOSCO venuje od svojho vzniku. Časopisy pre mladých Svetlo a Čajka vystriedal v roku 2004 časopis AHA!, ktorý prestal vychádzať v roku 2010. Vydavateľstvo tiež zabezpečuje výrobu a distribúciu časopisu pre saleziánsku rodinu Don Bosco dnes.
Od roku 2000 sa vydával v spolupráci s Katolíckym biblickým dielom a Konferenciou biskupov Slovenska jedinečný časopis Sväté písmo pre každého, projekt sa uzavrel v decembri v roku 2010. Toto dielo získalo cenu za kresťanský prínos do umenia Fra Angelica.

V roku 2011 vydavateľstvo odštartovalo nový projekt edícia Viera do vrecka. Je odpoveďou na potreby a požiadavky mnohých kresťanov, ktorí neraz márne hľadajú jasne formulované a atraktívne spracované odpovede na aktuálne otázky viery.