O vydavateľstve

Vydavateľstvo Don Bosco (VDB) vzniklo v roku 1994 v Bratislave. Publikačnou činnosťou sa zameriava najmä na mladých ľudí, rodiny, vychovávateľov a kresťanské spoločenstvá. Ponúka služby v oblasti výroby kníh a časopisov, predaja kníh prostredníctvom internetového obchodu a knižnú distribúciu po celom Slovensku. Okrem knižnej produkcie sa vydavateľstvo orientuje na vydávanie časopisov, pôsobí v oblasti audiovizuálnej tvorby, zaoberá sa dabingovými aktivitami súvisiacimi s tvorbou DVD filmov a dokumentov.

Medzi najúspešnejšie knižné tituly patrí edícia príbehov pre potešenie duše od talianskeho kňaza a saleziána Bruna Ferrera. Do roku 2010 sa ich predalo viac ako 200 000 kusov. Ďalšou úspešnou edíciou je edícia Doma, v ktorej vychádzajú populárne tituly o výchove detí aj témy na povzbudenie manželských vzťahov a riešenie problémov v manželstve. Medzi vyhľadávané patrí aj kniha slovenského kňaza Pavla Hudáka – Ďakujem, že si, ktorá je pre dospievajúcich mladých akýmsi návodom na čistý vzťah.

Vydávaniu filmov so slovenským dabingom sa vydavateľstvo Don Bosco venuje od roku 2008. Zámerom je prinášať kvalitné a hodnotné filmy, zvlášť o živote svätých. Rozhodujúcou v tomto smere sa stala úzka spolupráca s talianskou produkčnou spoločnosťou Lux Vide (filmy Don Bosco, Svätý Peter, Mária Goretti, Klára a František, Svätý Augustín…), ktorá sa v súčasnosti venuje predovšetkým výrobe hraných životopisných filmov o najvýznamnejších svätcoch Cirkvi.

Od roku 2007 pripravuje vydavateľstvo Don Bosco televízne relácie pre katolícku televíziu LUX. Relácia pre mladých Štúdio AHA! odpovedá na rôzne problémy, s ktorými sa mladí stretávajú. Relácia FilmiX nazerá na filmové novinky kresťanskou optikou, ponúka tipy na hodnotné snímky a diváka sprevádza aj históriou a zaujímavosťami zo sveta filmu.

Vydávaniu časopisov sa vydavateľstvo Don Bosco venuje od svojho vzniku. Časopisy pre mladých Svetlo a Čajka vystriedal v roku 2004 časopis AHA!, ktorý prestal vychádzať v roku 2010. Vydavateľstvo tiež zabezpečuje výrobu a distribúciu časopisu pre saleziánsku rodinu Don Bosco dnes.
Od roku 2000 sa vydával v spolupráci s Katolíckym biblickým dielom a Konferenciou biskupov Slovenska jedinečný časopis Sväté písmo pre každého, projekt sa uzavrel v decembri v roku 2010. Toto dielo získalo cenu za kresťanský prínos do umenia Fra Angelica.

V roku 2011 vydavateľstvo odštartovalo nový projekt edícia Viera do vrecka. Je odpoveďou na potreby a požiadavky mnohých kresťanov, ktorí neraz márne hľadajú jasne formulované a atraktívne spracované odpovede na aktuálne otázky viery.